SERGİ & ENSTALASYON

RAĞMEN - DESPİTE

NE

Ankara'lı genç mimar grupların işlerini Floransa'da izlenmesi amacıyla tasarlanmış sergi

NE ZAMAN

Ağustos 2015

genç mimarlık ofisleri ve tasarım koşulları

Rağmen - Despite Ankara'lı genç mimarlık ofislerinin tasarım süreçlerinde karşılaştıkları Türkiye'deki tasarım ortamının engebeli süreçleri ve iyi tasarım için çabalarını yansıtan bir sergidir. Serginin görsel kimliği bu ikilemin etrafında kurgulandı.

BENZER İŞLER
BASKI

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 - 90. YIL

BASKI

PATİKA